Слика на платно (канвас)

Разубавете го Вашиот простор со слика на платно (канвас), дигитално печатена и затегната на подрамка (блинд), корегирана и обработена на вашата сакана димензија.

Ви ги нудиме следните стандардни димензии:

 • 20cm x 30cm

 • 30cm x 40cm

 • 40cm x 40cm

 • 30cm x 50cm

 • 30cm x 70cm

 • 40cm x 60cm

 • 30cm x 90cm

 • 60cm x 60cm

 • 50cm x 75cm

 • 60cm x 90cm

 • 90cm x 90cm

ТРИПТИК КАНВАС

Доколку имате поголем простор Ви нудиме Триптик канвас или канвас поделен на 3 или повеќе делови со можност на димензија по Ваша желба и цена според димензијата.

Побарај понуда